Nová zelená úsporám – fasády Lifebrick

DOTACE - Nová zelená úsporám

Díky programu Nová zelená úsporám můžete získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti Vašeho stávajícího rodinného domu. Podpora se vztahuje také pro bytové domy v Praze.

Jak vám pomůžeme získat dotaci

 • Zpracujeme ekonomicky nejvýhodnější opatření
 • Zprostředkujeme možnost výhodného financování
 • Zajistíme zpracování projektové dokumentace a energetického posudku nutného pro podání žádosti.
 • Podáme žádost za Vás.

Nejzazší termín pro podání žádostí je do 31. 12. 2021

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci rodinných domů
 • Stavebníci rodinných domů
 • Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

Kdy je možné žádat

 • Před zahájením realizace
 • V průběhu realizace
 • Po dokončení realizace

Na co žádat

 • Na zateplení obálky budovy – výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy – podpora dílčích i komplexních opatření
 • Na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrný
 • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kolik můžete získat?

U rodinných domů maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. V případě bytových domů až 30 % řádně doložených způsobilých výdajů, dle zvolených opatření.

Potřebujete pomoc získat dotaci?

Jednoduše nás kontaktujte. Naši odborníci jsou připraveni.

Potřebujete pomoc s financováním?

Jednoduše nás kontaktujte. Naši odborníci jsou připraveni.