POTVRZENO: Lifebrick therm je bezpečný zateplovací systém, získal Evropské technické posouzení.

Dobrá zpráva pro všechny příznivce českého zateplovacího systému Lifebrick therm.

Dne 28. 4. 2016 získal Evropské technické posouzení (ETA 16/0258), jinými slovy komplexní stavebně-technické posouzení pro země EU.

A v jakých zkouškách obstál nejen výrobek, ale systém Lifebrick jako celek?

  • propustnost obkladového prvku pro vodu, odolnost proti šíření vody
  • propustnost pro vodní páru – faktor difúzního odporu μØ = 6
  • odvod vody
  • odolnost sání větru
  • odolnost tlaku větru
  • odolnost proti vytažení
  • odolnost proti protažení při smykovém namáhání
  • odolnost svislému zatížení
  • hygrotermální působení (cyklické střídání tepla – deště, tepla – chladu)

Pro Vás to znamená jistotu bezpečného a kvalitního zateplovacího provětrávaného systému s životností několik desítek let!