Fasádní systém Lifebrick

Fasádní systém Lifebrick® je navržen pro použití na obklad vnějšího zdiva. Je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo na zvýšení stability zdiva, na níž je aplikován, ale působí proti povětrnostním vlivům. Účelem sestavy není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.

Skladba je tvořena z jednotlivých prvků – obklad Lifebrick®, spojovací prostředky, rám z profilů, spojovací prostředky rámu a možné izolační vrstvy.

Lifebrick® Therm

tepelně-izolační fasádní obklad, jejímž základem je expandovaný perlit

Fasádní obklad Lifebrick® Therm spolupůsobí s tepelnou izolací, svými vlastnostmi a zvoleným vstupním materiálem pro výrobu nahradí 4 cm běžné fasádní izolace.

Vzduchová mezera mezi fasádním obkladem Lifebrick® Therm a tepelnou izolací je pasivní, uzavřená a funguje jako další tepelný izolant. Obklad má nízký difúzní odpor, a proto se používá pro realizaci difúzně otevřených fasád. Vlhkost ze stavby přirozeně odchází zdivem přes tepelnou izolaci (rovněž s nízkým difúzním odporem) a přes fasádní obklad Lifebrick® Therm. Zdivo je odvětráváno plošně z celé stavby. Je-li obvodové zdivo v suchém stavu, netvoří se plísně, systém izoluje a akumuluje teplo. Systém Lifebrick® Therm se používá pro zdravé a lehké zateplení všech typů staveb.

Lifebrick® Standard

fasádní obklad určený pro odvětrání a ochranu zdiva

Fasádní obklad Lifebrick® standard je vhodný pro starší objekty tl. zdiva 80 cm a více, kde není nutnost zateplení objektu. Je určen pro vlhké objekty, podezdívky či pohledové zdi, nebo v exponovaných místech ovlivněných okolním prostředím např. silniční komunikace.

Obklad má vysoký difúzní odpor a velkou pevnost v tlaku. Je vysoce odolný vůči mechanickému poškození. Slouží také jako náhrada sanačních omítek na podezdívky. Vlhké zdivo efektivně odvětrává pomocí proudění vzduchu v aktivní větrací dutině vytvořené mezi obkládanou zdí a fasádním obkladem.

Vstupním materiálem pro výrobu je drcené kamenivo-beton.

Lifebrick® příslušenství

prvky konstrukce jsou součástí fasádního systému
  • Varianta dřevěný profil
  • Varianta kovový profil
  • Zakládací nerezový profil
  • Podpěry rámu – kotevní úhelníky
  • Tepelná izolace
  • Hmoždinky, vruty
  • Podložky, Termostopy
  • Rohový profil

Porovnání užitných vlastností různých typů zateplení

Lifebrick s prodyšnou tepelnou izolací Polystyren + stěrka Vata + stěrka
Životnost 50+ let 10 - 15 let 10 - 15 let
Tepelně-izolační schopnost ANO
ANO ANO
Tloušťka povrchové úpravy 65 mm 1 - 10 mm 1 - 10 mm
Stálobarevnost ANO NE
NE
Ekologický materiál ANO NE Částečně
Požární odolnost ANO NE Částečně
Omyvatelnost ANO NE NE
Odolnost proti plísním ANO NE NE
Odolnost proti popraskání ANO NE NE

Cenová nabídka a zaměření zdarma.

Tým našich zkušených odborníků připraví kalkulace přesně pro Vás.