Fasáda pro panelový dům

PROJECT DETAILS

Provětrávaná fasáda Lifebrick je skvělým řešením pro zateplení panelových domů, u kterých je často potřeba řešit různé stavební chyby, ke kterým v minulosti došlo. Fasáda Lifebrick eliminuje tepelné mosty, zateplí, dostatečně utlumí hluk zvenčí. Proveďte revitalizaci vašeho panelového domu kvalitně a zvyšte jeho hodnotu i životnost.