Financování a získání dotace – Lifebrick

DOTACE - Nová zelená úsporám

Díky programu Nová zelená úsporám můžete získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti Vašeho stávajícího rodinného domu. Podpora se vztahuje také pro bytové domy v Praze. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jak vám pomůžeme získat dotaci

  • Zpracujeme ekonomicky nejvýhodnější opatření
  • Zprostředkujeme možnost výhodného financování
  • Zajistíme zpracování projektové dokumentace a energetického posudku nutného pro podání žádosti.
  • Podáme žádost za Vás.

Nejzazší termín pro podání žádostí je do 31. 12. 2021

Kdo může žádat o dotaci

  • Vlastníci rodinných domů
  • Stavebníci rodinných domů
  • Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

Kdy je možné žádat

  • Před zahájením realizace
  • V průběhu realizace
  • Po dokončení realizace

Na co žádat

  • Na zateplení obálky budovy – výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy – podpora dílčích i komplexních opatření
  • Na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrný
  • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kolik můžete získat?

U rodinných domů maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. V případě bytových domů až 30 % řádně doložených způsobilých výdajů, dle zvolených opatření.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Bydlíte v bytovém či panelovém domě mimo hlavní město Prahu? Pak můžete při zateplování Vašeho domu využít finanční podporu ze strukturálních fondů. Jedná se o široce zaměřený program, jehož cílem je vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Jednou z oblastí podpory je mimo jiné zlepšení energetické náročnosti budov.

Potřebujete pomoc získat dotaci?

Jednoduše nás kontaktujte. Naši odborníci jsou připraveni.

Výhodné financování

Zajistíme Vám výhodné financování vašeho projektu.

  • financování zateplení rodinných domů od společnosti ESSOX s.r.o.
  • financování zateplení bytových a panelových domů úvěrem Obnova od Stavební spořitelny České spořitelny

                     

Potřebujete pomoc s financováním?

Jednoduše nás kontaktujte. Naši odborníci jsou připraveni.